Kullanım Koşulları

Madde 1 - Giriş İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve Gurmekahveci'nin websitesinde yer alan diğer kurallar, Gurmekahveci tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, iş bu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İş bu sözleşme, sizinle, Merkez mah. Oktay Cebeci sk. 14/4 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Alpin İnternet Hizmetleri ve Tic. Ltd. Sti. (Gurmekahveci) arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.   Madde 2 - Süre İş bu sözleşme, mevcut kullanıcılar için 01.10.2018 tarihinde, yeni kullanıcılar için ise üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.   Madde 3 – Kapsam Gurmekahveci, kahve, çay ve ekipman satışı yapan işletmelere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satışı sağlayan ve ayrıca gurmekahveci.com müşterilerine de satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Gurmekahveci, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Gurmekahveci, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.   Madde 4 - Hizmetler Gurmekahveci tarafından verilen hizmetler kısaca;

1. Sanal Pazaryeri 
1.a. Satıcılara, içerikleri, ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

2. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi 
2.a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Gurmekahveci, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 2.b. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kapsamında Gurmekahveci tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir. 
2.c. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:         i.         Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Gurmekahveci tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve Gurmekahveci tarafından ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.        ii.         Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerini uygulamaya girer. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için uygulama üzerinden onay verir.      iii.         Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.      iv.         Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin teslim/ifa edildiğine ilişkin bilgileri haber vermesini müteakiben 3 (üç) iş günü içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli otomatik olarak satıcının hesabına transfer edilir. Satıcı’nın, ürünün kargo takip numarasını yanlış ve/veya eksik bildirmesinden kaynaklanacak tahsilat transferi gecikmelerinden, Gurmekahveci sorumlu tutulamayacaktır. Bu durumda sorumluluk Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte, alıcının, cayma hakkını kullanmak sureti ile satıcıya geri göndermiş olduğu ürün ve/veya hizmetin, alıcı tarafından teslim alınan ve satıcının ilk olarak göndermiş olduğu ürün ve/veya hizmet ile aynı olmaması durumunda Gurmekahveci’nun hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.        v.         Alıcının ad ve soyad bilgileri veya iletişim bilgileri ancak 3 (üç) iş günlük onay süresi kapsamında onay verildikten sonra satıcı ile paylaşılacaktır.      vi.         Gurmekahveci’nun para transferi hizmetini yerine getiren aracı şirket, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.     vii.         Alıcı, işlem onaylandıktan sonra iade talebini Gurmekahveci üzerinden yapamaz. Alıcı, 3 iş günü içerisinde ürün ve/veya hizmeti iade etmek isterse kargoyu satıcıya geri göndermesi ve kargo takip numarasını hem Gurmekahveci hem de satıcı ile paylaşması gerekmektedir. Kargonun satıcıya iade olduğu, Gurmekahveci tarafından kargo takip numarasından tespit edildikten sonra işlem iptal edilerek yapılan ödeme alıcıya iade edilir.   viii.         Alıcılar, ürün ve/veya hizmet Satıcı tarafından kargoya verilmeden önce ürün ve/veya hizmet siparişini iptal edebilirler. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti kargoya teslim etmeden önce ürün ve/veya hizmet siparişinin iptal edilip edilmediğini kontrol etmesi gerekir.      ix.         Kargo gönderim işlemi alıcı ödemeli yapılamayacak yalnızca satıcı ödemeli; diğer bir ifade ile kargo işlem ücretinin peşinen satıcı tarafından ödenmesi sureti ile; yapılabilecektir.        x.         Kargolanan ürün ve/veya hizmetin teslimi sırasında alıcının adreste bulunmaması veya kargo şubesinden gidip ürünü teslim almaması nedeni ile teslimin gerçekleştirilememesi durumunda kargo ücreti Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcıya aittir. Söz konusu kargo ücretinden Gurmekahveci sorumlu tutulamayacaktır.      xi.         Alıcının, sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti teslim almadan önce muayene etmesi gerekmektedir. Eğer ürün ve/veya hizmet tahrip olmuş, kırılmış, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı ise ürün ve/veya hizmetin durumu bir tutanak ile tespit edilerek, alıcının ürün ve/veya hizmeti kargo şirketinden teslim almaması gerekmektedir. Alıcının tahrip olmuş, kırılmış, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı ürün ve/veya hizmeti teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. Teslimden sonra ürün ve/veya hizmetin sorumluluğu ve hasarlar alıcıya ait olacaktır.   2.d. Kullanıcılar; diğer bir ifade ile alıcı ve satıcı, 100% Güvenli Alışveriş Sisteminden ve Gurmekahveci hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.   2.e. Her hafta Cuma günü saat 14:45’e kadar Gurmekahveci’ya ulaşan alıcı onayı veya işbu sözleşmenin 2.c.iv. hükmü uyarınca onaylanmış kabul edilen siparişlere ilişkin ürün ve/veya hizmet bedellerine ilişkin banka transfer emirleri ilgili hafta Cuma günü içerisinde Gurmekahveci tarafından gerçekleştirilir.   Satıcı tarafından hatalı bildirilen banka hesap bilgilerinden ötürü gerçekleştirilemeyenürün ve/veya hizmet bedeline ilişkin banka transferleri ilgili bilgilerin satıcı tarafından düzeltilmesini takiben düzeltmenin gerçekleştirildiği tarihte Gurmekahveci tarafından yeni banka bilgileri kullanılmak sureti ile ürün ve/veya hizmet bedeline ilişkin banka transfer emirleri verilir. 2.f. Alıcı, GurmeKahveci.com'da kahve aboneliği yaparken belirlediği kahve gönderim sıklığına göre sipariş başına ücretlendirilmeyi kabul eder. Alıcı, kahve aboneliğini istediği zaman durdurabilir ya da iptal edebilir. Bu işlemi "Aboneliğim" sayfasından ya da [email protected]'a e-posta göndererek yapabilir. İşlemin aktifleşmesi 48 saat içinde yapılır. Kahve aboneliğine iptal, durdurma işlemi ya da kart çekimi başarısız olmadığı sürece devam edilir. Satıcı, kahve aboneliğindeki siparişlerde herhangi bir fiyat artışı yapması durumunda, GurmeKahveci'yi bilgilendirecek olup GurmeKahveci de alıcının üye oldugu e-posta adresine konuya ilişkin bilgilendirme e-postası göndererek alıcının onayını isteyecektir. Alıcı aboneliğe devam edip etmemesi konusundaki iradesini [email protected] adresine mail göndermek suretiyle GurmeKahveciye iletecektir. Alıcının aboneliğe devam etmek istemesi halinde artan fiyat uzerinden belirlediği aralıklarla kahve gönderimine devam edilecektir. Alıcının 48 saat içerisinde onay vermemesi halinde fiyat değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Alıcının fiyat artışını kabul etmemesi halinde ise abonelik GurmeKahveci tarafindan durdurulacaktır. Satıcı, kahve aboneliğindeki siparişlerde herhangi bir kahve tipinin bitmesi durumunda, GurmeKahveci'yi bilgilendirecek olup GurmeKahveci de alıcının üye oldugu e-posta adresine konuya ilişkin bilgilendirme e-postası göndererek alıcının kahve tipi değişikliğinin onayını isteyecektir. Alıcı aboneliğe devam edip etmemesi konusundaki iradesini [email protected] adresine mail göndermek suretiyle GurmeKahveci'ye iletecektir. Alıcının aboneliğe devam etmek istemesi halinde kahve tipinin değişimini onaylamış kabul edilir. Alıcının 48 saat içerisinde onay vermemesi halinde kahve tipi değişikliği kabul edilmiş sayılacaktır. Alıcının kahve tipi değişikliğini kabul etmemesi halinde ise abonelik GurmeKahveci tarafindan durdurulacaktır. GurmeKahveci, alıcının kartında herhangi bir sorundan ötürü çekim yapamaz ise kahve aboneliğini istediği zaman iptal etme hakkı bulunmaktadır. Madde 5 - Kullanım Şartları Uygulamaya girdiğinizde veya Gurmekahveci hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 
1. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 
2. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Gurmekahveci hizmetlerinin kullanılması, 
5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, 
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 
8. Gurmekahveci'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 
9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, 
10. Gurmekahveci'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Gurmekahveci altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 
12. Herhangi bir amaçla sisteme robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 
13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 
14. Uygulamanın ya da Gurmekahveci.com sitesinin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. 
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti etmekle yükümlüsünüz. Aksi halde, meydana gelebilecek her türlü hukuki uyuşmazlıktan şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Gurmekahveci'nin sitesi aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.   Madde 6 - Satış Koşulları Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 
2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’i dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.   3. Satıcı olarak; 3.a. Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, 
3.b. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, gerekli belgelerin bulunduğunu, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, 
3.c. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, 
3.d. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka, teknik özellikler, görseller, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Gurmekahveci'de sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, 
3.e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, gerekli belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, 
3.f. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.   4. Satıcı tarafından ürünlerin satışa çıkarılması ücretsizdir. Ancak satış gerçekleştiği takdirde Gurmekahveci tarafından, ürünün satış bedeli üzerinden %50 komisyon alınır. 5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Gurmekahveci tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve eylemleri gerçekleştirmekle mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. 
6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Gurmekahveci'ye karşı tedarikçinizin uygulama üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 7. Sipariş teslimat adresinin Alıcı tarafından yanlış verilmesi durumunda ise işbu hüküm uygulanacaktır: Gurmekahveci’den yapmış olduğunuz tüm alışverişler için sipariş sırasında vermiş olduğunuz teslimat adresinde bulunmamanız halinde Gurmekahveci tarafından ikinci bir kez adresinize uğranmak suretiyle teslim edilmektedir.   Alıcı’nın belirtmiş olduğu teslimat adresinin hatalı olması, (ilgili sokak, apartman, dairenin bulunmaması) ya da gidilen adreste Alıcı’nın ikamet etmiyor ve/veya bina sakinleri tarafından tanınmıyor olması durumunda ürün ve/veya hizmet, adrese en yakın kargo şubesine götürülecek ve Gurmekahveci tarafından telefon ile aranmak suretiyle Alıcı’dan adresteki hatanın düzeltilmesi talep edilecektir. Ürün ve/veya hizmetin ücretsiz kargo ile satışı durumunda, Alıcı’dan kaynaklanan hatalı adres bildirimi sebebiyle, ikinci kez kargo şirketine verilen kargo ücretinden Alıcı sorumludur. Ücretli kargo ile satılan ürün ve/veya hizmetlerin teslimatına ilişkin olarak ise, Alıcı, hem ürün ve/veya hizmetin Alıcı’nın adreste bulunmadığı ve/veya tanınmadığı adrese gönderilen ürün ve/veya kargo ücretinden, hem de sonradan Gurmekahveci’ye bildirilen yeni adrese gönderim kargo ücretinden sorumludur.   Gurmekahveci tarafından telefon ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda, Gurmekahveci’ye üyelik sırasında Alıcı tarafından verilmiş olan telefon, faks ve e-posta kanalları da müteakip defalar kullanılarak, Alıcı’ya ulaşılacak ve adres bilgisinin düzeltilmesi talep edilecektir. Tüm bu çabalara karşın Alıcı’ya 3 gün süresince ulaşılamaması durumunda ise; Sipariş edilen ürün ve/veya hizmet Satıcı’ya teslim edilecek, ürün iade işlemleri başlatılarak kargo ücreti satış bedelinden düşülmek suretiyle sipariş bedeliniz kredi kartı hesabınıza iade edilecektir.   Hatalı teslimat adresinin düzeltilmesi için size ulaşmamıza kadar geçen süre nedeniyle oluşan gecikmelerden Gurmekahveci hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.   Madde 7 – Cayma Hakkı   Alıcı; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır : a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur.   Satıcı, satışı gerçekleştirilen ürünü alıcı adresine gönderilmek üzere, (3) iş günü içerisinde kargoya vermekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğe aykırı davranan satıcının ürünü, satıcıyaya bildirim yapılmaksızın Gurmekahveci’dan silinir ve satış işlemi iptali gerçekleştirtilerek, satış bedeli alıcıya iade edilir.   Alıcının ödediği satış bedelinin, satıcıya aktarımına ilişkin onay süresi; ürünün kargoya verilerek alıcıya ulaşmasından sonra başlar ve (3) iş günüdür. Alıcının, işbu onay süresi içinde cayma hakkını, sistem üzerinden cayma bildirimini göndermek suretiyle kullanmak istemesi halinde; satış bedelinin satıcıya aktarılmasını engellemek amacıyla Alpin İnternet Hizmetleri ve Tic. Ltd. Sti.’yi de bilgilendirmesi gerekeceğinden, Gurmekahveci sitesi üzerinden Gurmekahveci ile iletişim kurarak bildirimde bulunmalıdır.   İşbu onay süresi sona erdikten sonra alıcı, cayma hakkını kullanmak isterse, cayma hakkını kullanmak istediğini sadece satıcıya bildirecek, Gurmekahveci’ye herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır. Cayma talebinin sistem üzerinden Gurmekahveci’ye iletilmesi halinde Alpin İnternet Hizmetleri ve Tic. Ltd. Sti.‘nin cayma hakkının içeriği ve uygulanabilir olup olmadığı ile herhangi bir değerlendirme yapması mümkün olmayıp bu şekilde bir bildirim geldiğinde Gurmekahveci’nin bedeli alıcıya iade etme veya cayma hakkının kullanılması ile ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.   Alıcının ürünü teslim almasından itibaren (3) iş günü içerisinde Alpin İnternet Hizmetleri ve Tic. Ltd. Sti.’ye cayma talebini iletmemesi halinde, satış işlemi sıhhatli olarak gerçekleşirmiş sayılır ve satış bedeli satıcıya aktarılır.   Alıcı, işlem onaylandıktan sonra iade talebini Gurmekahveci üzerinden yapamaz. Alıcı, (3) iş günü içerisinde ürün ve/veya hizmeti iade etmek isterse kargoyu satıcıya geri göndermesi ve kargo takip numarasını hem Gurmekahveci hem de satıcı ile paylaşması gerekmektedir. Kargonun satıcıya iade olduğunu, kargo takip numarasından tespit edildikten sonra işlem iptal edilerek yapılan ödeme alıcıya iade edilir.  Ürün ve/veya hizmet alıcıya teslim edildikten sonra, (3) iş günü içinde alıcı tarafından onay verilmesi ile beraber, onay anından itibaren Gurmekahveci üzerinden yapılabilecek iade hakkı sona ermektedir.   Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.     Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:   1)    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde, 2)    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, 3)    Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, 4)    Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde, 5)    Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde, 6)    Malın tesliminden sonra ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, 7)    Kitap, dijital içerik (bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri) ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde, 8)    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde, 9)    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde, 10) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde.   Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder. Madde 8 - Listeleme Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken uygulama içerisinde yada www.Gurmekahveci.com sitesinde yayınlanan kurallar içerisinde yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz. 
1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 
2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.   Yasaklı Ürünler  neleri kapsamaktadır?   • Sahte veya Replika ürünler • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklanmış tüm yayın evlerine ait kitaplar • Airbag ve ekipmanları • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler • Ateşli silahlar ve bıçaklar • Askeri teçhizat • Canlı hayvan • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler • Dinleme cihazları • Hisse senedi, tahvil, bono • İnsan organları • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler • Kopya ve bandrolsüz ürünler • Kültür ve tabiat varlıkları • Maymuncuk ve kilit açıcılar • Pornografik içerikli malzemeler • 2.nci el veya kullanılmış iç çamaşırı ve çoraplar • Radar dedektörleri • Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler • Resmi kıyafetler ve üniformalar • Şans oyunları biletleri • Telsiz ve komünikasyon cihazları • Toplu elektronik posta adresi listeleri • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar • Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar • Tester Parfümler • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler • Yanıcı ve patlayıcı maddeler • Yasaklı yayınlar • Veteriner Tıbbi Ürünler 
Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler: • Kontratlar • Telif hakkına sahip ürünler • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar • Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar) • Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar) • Tescilli marka olan ürünler • Yurt dışından kargo yoluyla doğrudan alıcıya teslimi suretiyle satışı yapılan ürünler Madde 9 - Ücretler Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. Gurmekahveci, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman (30) gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar (30) gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. Madde 10 - Alım Şartları Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz.   Madde 11 - Fikri Mülkiyet Uygulamanın ve/veya Gurmekahveci.com sitesinin tasarımı, image, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Gurmekahveci tarafından oluşturulan tüm içerik ile Gurmekahveci markası ve logosu Gurmekahveci'ye aittir. Kullanıcılar, Gurmekahveci'nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Madde 12 - Gurmekahveci Hakları Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Gurmekahveci'ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Gurmekahveci'nin sorumlu olmadığını ve Gurmekahveci'nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Gurmekahveci ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Gurmekahveci'nin söz konusu ürün ve/veya hizmetleri sistemden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Gurmekahveci tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Gurmekahveci, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları inceleyecektir. Yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Madde 13 - Fesih Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Gurmekahveci, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Gurmekahveci'nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Madde 14 - Sorumluluklar Siz; i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler, ii) kullanacağız marka, logo ve içerik, iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler, iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Gurmekahveci, Gurmekahveci çalışanları ve yöneticileri ile Gurmekahveci kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları, (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Gurmekahveci'nun ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. Gurmekahveci dilerse, bu bedelleri Gurmekahveci güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. Gurmekahveci'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Gurmekahveci'nin kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. Madde 15 - Genel 1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 2. Gurmekahveci'nin kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 3. Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 4. Kullanıcılar; alışveriş, satış, beğeni, yorum ve benzeri konular ile ilgili Gurmekahveci tarafından gönderilebilecek e-posta ve/veya push bildirimlerini alacaklarını kabul ederler.   5. Gurmekahveci, kullanıcılara ilişkin bilgileri, sadece Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. 6. Gurmekahveci işbu sözleşmeyi, e-mail veya uygulama içirisinde bulunan Bana Özel'deki Ayarlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.Gurmekahveci.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. 7. Uygulamamızda yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Gurmekahveci sitesinde yada uygulama içerisinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri  ile İcra Daireleri yetkili olacaktır. 9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.   10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 11. Gurmekahveci'nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. Madde 16 - Ekler Kullanıcılar, uygulama içerisinde yada www.Gurmekahveci.com sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.